Project Description

 

 

Projecte YASENDI “YASENDI, VIURE MILLOR”

Breu descripció del project

II.1. El Context nacional

En Bolívia, encara no es coneix amb exactitud el nombre de persones amb algun impediment físic o mental, però s’estima que la població de persones amb capacitats especials arriba a aproximadament 750.000 habitants.

El Ministeri de Salut està actualment realitzant el registre i la qualificació d’aquest sector de la població en cinc graus de discapacitat, tenint en compte la dificultat que afronten les persones per desenvolupar activitats quotidianes com menjar, banyar-se o caminar. Per al registre, s’entrega als aspirants un formulari on han de donar la informació personal i relativa a la seua discapacitat, després es fa la valoració mèdica, psicològica i social, i finalment se’ls entrega gratuïtament el Formulari de Registre Únic, la informació del qual és proporcionada al Consell Nacional de Persones amb Discapacitat (Conalpedis), encarregada de lliurar un carnet.

Aquest Programa de Registre Únic a persones amb discapacitat s’està efectuant amb la intenció d’elaborar polítiques públiques i socials per a aquest sector, d’acord a la legislació, que encara no es compleix. Les normes vigents són, en primer lloc, la Constitució Política de l’Estat i la Llei 1678 promulgada en 1995, que defensa els drets de les persones amb discapacitat. Existeixen, a més, Decrets Suprems com el 27477 que es refereix a fonts laborals i inamobilitat, els Decrets Suprems 28521, 28671, 27837, 3703, 3022 i el 2770 que concerneix l’esport.

Tot i que existeix la normativa, és urgent introduir en el país, des de mesures senzilles com incorporar senyals sonors als semàfors o col·locar rampes per al pas de cadires de rodes en les ciutats, fins a disposicions laborals com la generació d’ocupació, suport i atenció preferencial en salut, educació i un conjunt de beneficis socials que podrien contribuir a la inclusió de les persones amb discapacitat.

Yasendi, año 2009

II.2. El problema

En l’àrea que abasta el projecte i, de manera general en les zones rurals del país, l’abandonament de les persones amb discapacitat encara és major.

A iniciativa de la Comissió de Salut de la Municipalitat de Lagunillas, es va aconseguir que una primera brigada interdisciplinària de salut, habilitada per a la certificació de xiquets amb discapacitat, visitara a la majoria de les comunitats del Municipi en 2010, al capdavant del Dr. Daniel Ramos. El personal va identificar a 36 xiquets amb discapacitat greu, 24 dels quals manquen de documentació personal.

La brigada va constatar, a més, que cap d’aquestos xiquets rep el tractament o rehabilitació necessaris (la majoria manca fins i tot d’un diagnòstic mèdic complet), ni educació especial. En quasi tots els casos, pertanyen a famílies d’escassos recursos, sense suport, que viuen aquesta situació sense cap perspectiva ni esperança.

II.3. El projecte

Estratègia
La estratègia d’aquest perfil de projecte és donar un rol protagonista a les famílies i persones amb discapacitats especials, per a implicar-les, junt amb les autoritats públiques, en un procés d’inclusió que els valore i els permeta viure millor.

Objetius

Yasendi con su familia y VikiObjectiu de desenvolupament:

Contribuir a millorar les condicions de vida dels xiquets i persones amb capacitats especials en el Municipi de Lagunillas, creant mitjans per valorar-los i respondre a les seues necessitats prioritàries.

Objectius específics:

Les famílies i persones amb capacitats especials del Municipi de Lagunillas han enfortit la seua organització, unitat i participació ciutadana.

Els xiquets i persones amb discapacitat compten amb carnets d’identitat i la certificació que els permetrà gaudir dels beneficis que els corresponguen.

Les famílies i persones amb capacitats especials dissenyen idees de projectes per a participar en la solució dels seus problemes.

El Govern municipal de Lagunillas emprèn accions planificades amb la visió d’incloure a les persones amb discapacitats en les activitats locals, amb dignitat.

Activitats

Assemblea municipal de persones amb discapacitat i familiars. Aquest esdeveniment, de 2 dies, serà d’informació i d’elaboració– en grups i en plenària– de propostes d’organització, educació, salut, producció i generació d’ingressos.

Elaboració de carnets a tots els xiquets amb discapacitat del Municipi de Lagunillas. Suport als adults amb discapacitat en els seus tràmits legals.

Mitjans i recursos

El Govern municipal de Lagunillas brindarà tot el suport logístic i el personal tècnic necessari per a l’èxit del projecte.

Els recursos sol•licitats cobreixen despeses de transport i alimentació dels participants en l’assemblea, d’una persona dedicada al seguiment permanent dels tràmits de registre civil i certificació, i de materials de suport.

III. PRESUPUESTO

Detall

Preu


Pressupost

Unitari

Quantitat

Sol•licitat

(en Bs.)

(en Bs.)

(en Euros)

Assemblea persones amb discapacitats i familiars
Convocatòria (gira per comunitats) 3,8 Bs 16 l. gasolina

50

5

Transport participats comunitats Lagunillas Global 80 pers, anada-tornada

4300

443

Alimentació participants 25 Bs. 100 pers., 2 días

5000

515

Alojamiento participantes 25 Bs. 80 pers., 2 días

4000

412

Materials de suport Global Global

100

10

Passatge/viàtic personal mèdic de qualificació 3 metges

500

52

Elaboració de carnets a xiquets amb discapacitat
Contractació responsable de suport, 2 mesos 830 Bs 2 meses

1660

171

Transport i cost de tràmits 100 Bs. 24 xiquets

2400

247

TOTAL    

18010

1857

Yasensi en la actualidadEl grau I és nul; el grau II és lleu e impedeix realitzar activitats fins un 25%; el III és moderat i perjudica fins en 50%; el grau IV és greu, impedeix la realització de fins un 75% d’activitats quotidianes, el V és molt greu, doncs impedeix en 100%.

pressupost