Comencem una nova experiència conscients de la importància que tenen les emocions en el desenvolupament de les persones. Un projecte que podem aplicar en diferents països sempre en col·laboració amb les comunitats educatives originàries. Els objectius són ajudar els menors en el desenvolupament i expressió de les emocions perquè aprenguen a gestionar-se i a respectar-se, a respectar a l’altre. Tot això ho farem a través de l’Expressió Integral recolzant-nos en el joc com a instrument indispensable per a comunicar-se i expressar. En aquesta primera etapa el Taller el realitzem al Centre d’Acollida a Menors de Palmeretes, Alboraia. València, Espanya.

 

A tot el món molts nens i nenes tenen problemes a l’hora d’identificar i comunicar les seves emocions, especialment els que han passat per situacions difícils. Els Tallers d’Expressió Integral (expressió oral, artística, corporal) possibiliten posar en joc el potencial creatiu dels nens i anar descobrint així les emocions, primer pas per a poder expressar-les.

 

Entenem que l’Expressió a través de dinàmiques de jocs és una forma de llenguatge, de comunicació, que contribueix, juntament amb el cos, la música i la paraula, a aconseguir el desenvolupament integral de l’infant. Permet, a més, l’expressió dels seus desitjos i necessitats, així com la descàrrega de tensions a través de les activitats de jocs, artístiques i d’expressió corporal i oral.

 

Les activitats que proposem al Taller ‘Toc, Toc. Endavant ‘es treballen en grup i pretenen afavorir el procés de socialització i l’aprenentatge de la vida de relació. Aquestes dinàmiques permeten prevenir trastorns emocionals i beneficiar el normal desenvolupament de la psicomotricitat. Crear, jugar, parlar, comunicar-se és una necessitat inherent a l’ésser humà, la qual es va desenvolupant d’acord amb l’etapa evolutiva per la qual s’està travessant. Les creacions artístiques, exercicis corporals i pràctiques d’expressió oral van a desenvolupar la seva fantasia i imaginació i produir sentiments d’autoafirmació, d’autoestima, el que comporta a una relació harmònica amb si mateix i amb el medi que l’envolta.

 

Al Taller el més important és el procés creatiu, d’expressió, el resultat final és sempre conseqüència d’aquest procés. Us anirem informant de les experiències i possibilitats que ens ofereix aquest nou projecte dirigit per Mariola i Carlos ambdós Treballadors Socials de la Universitat de València.